రాయలు అలా చేసి ఉంటే..!

జనవరి 4, 2015: మాటలకందని ఒక అనుభూతిని నాకిచ్చిన రోజు అది. సాహితీ సమరాంగణా సార్వభౌముడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలవారి రచన ఆముక్త మాల్యద. ఈ దేశం మొత్తం మీద

Read more

‌దిశా నిర్దేశం చేసిన సమావేశం

సంపాదకీయం శాలివాహన 1943 శ్రీ ప్లవ భాద్రపద బహుళ త్రయోదశి – 04 అక్టోబర్‌ 2021, ‌సోమవారం అసతో మా సద్గమయ  తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా

Read more

ఆమె మారింది – 14

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ఓ భర్తగా ఆమె దృష్టిలో బాధ్యతని నిర్వర్తించ

Read more
Twitter
Instagram