ఒక సంచందా రూ.650/- చెల్లించుటకు లింక్ http://payit.cc/S18970

ఐదు సంచందా రూ.3,000/- చెల్లించుటకు లింక్ http://payit.cc/S18973

 

కరోనా కారణంగా చందా రెన్యూవల్ చేసుకొనేవారికి ప్రత్యేక తగ్గింపు

ఒక సంచందా రూ.550/- (రూ.100/- తగ్గింపు) చెల్లించుటకు లింక్ http://payit.cc/S8242  

ఐదు సంచందా రూ.2,800/- (రూ.200/- తగ్గింపు) చెల్లించుటకు లింక్ http://payit.cc/S8309

 

Showing the single result

Twitter
Instagram