రోగ నిరోధక శక్తికి మందు

– గుండవరపు వెంకటరమణ, యోగాచార్య, హైదరాబాద్‌ జూన్‌ 21‌వ తేదీ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం. ఆధునిక ప్రపంచానికి యోగాభ్యాసాన్ని అనుగ్రహిచిన భారత్‌ ‌మరొకసారి తన జగద్గురు స్థానాన్ని

Read more

‌ప్రాణాయామం

‘చలే వాయుః చలే చిత్తం’. వాయు చలనంలో ఎక్కువగా చోటు చేసుకునే అవకతవకల వల్ల చిత్తం (అంటే మనసు కూడా) చలిస్తుంది. స్థిరత్వం లేక, ఆందోళనలకు గురై,

Read more

ఆసనాలు.. ఆరోగ్యానికి శాసనాలు

‌ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఆరు ఆస్తిక దర్శనములలో యోగ దర్శనం ఒకటి. యోగ దర్శన సూత్రకారుడు మహర్షి పతంజలి. పూర్వం హిరణ్యగర్భుడు, యాజ్ఞవల్క్యుడు వంటి యోగశాస్త్ర ప్రవర్తకులు ఎందరో ప్రవచించిన

Read more
Twitter
Instagram