ఇది హైందవ జాగృతి దీపం

మట్టిప్రమిదలోన మమత వత్తిగ జేసి, చమురు పోసి,జగతి తమముతొలగ బాణసంచ గాల్చు పర్వదినాన-దీ పాలకాంతి యొసంగుత పరమశాంతి! చీకట్లో అంతా సమతలమే. వెలుగులోనే ఎరుక. ఆ వెలుగునిచ్చేది

Read more

కల్హణుని దృష్టే కరదీపిక

శాలివాహన 1943 – శ్రీ ప్లవ ఆశ్వీయుజ బహుళ ఏకాదశి – 01 నవంబర్‌ 2021, ‌సోమవారం గతంతో సంభాషించడం, పాఠాలు చెప్పించుకోవడం- నిరంతరం జరగవలసినవే. కోల్పోయినదేమిటో

Read more
Twitter
Instagram