పూలగండువనం-4

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన నందనాథుల అభిమానం విశేషంగా వడ్డాది మీద ప్రవహిస్తోందన్న భోగట్టా తెలుసుకున్న దరిమిలా

Read more

ఆమె మారింది-18

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన ‘‘నేను స్నానం చేస్తాను. బట్టలు పెద్దగా ఏం తెచ్చుకోలేదు. తెచ్చుకున్నవి వాడేసాను.

Read more

ఏదో మహత్తు ఉంది!

– భమిడిపాటి గౌరీశంకర్‌ వాకాటి పాండురంగరావు స్మారక దీపావళి కథల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ఏ స్త్రీ జీవితమైనా, అంతా ఒక మమకారాల చరిత్ర

Read more

ఆమె మారింది – 17

– గంటి భానుమతి వినీల, వినోద కన్నా విక్రాంత్‌ దగ్గరివాడు అన్న భావం ఆమెలో ఇప్పుడే కలుగుతోంది. పైగా స్కూళ్ళల్లో పిల్లల కోసం డాలర్లు పంపిస్తూంటాడు. ఈ

Read more

పూలగండువనం – 3

– డా॥ చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ‘‘మహాజనులారా! నందరాజ్యవాసులారా! మీ అందరికీ రాజమాత

Read more

సంప్రదాయంలో మానవతను గుర్తించినవాడు

‘నన్ను నెఱఁగరో! యీ తెల్గునాట మీరు విశ్వనాథ కులాంబోధి విధుని బహు వి చిత్ర చిత్ర ధ్వని బహు విచ్ఛిత్తి మన్మ హాకృతి ప్రణీత సత్యనారాయణ కవి’

Read more

కాందిశీకుల కోసం ఓ కలం

‘నేను ఇంగ్లండ్‌ ‌వచ్చేనాటికి కొన్ని పదాలు వినిపిస్తూ ఉండేవి- రాజకీయ ఆశ్రయం కోసం వచ్చిన వాడు వంటివి. ఉగ్రవాద పీడిత దేశాల నుంచి పారిపోతున్న, పీడనకు గురవుతున్న

Read more

పూలగండువనం-2

– డా।। చింతకింది శ్రీనివాసరావు జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన రచన ‘‘ఏం. నా పాప మహాదేవి కాకూడదా!

Read more

ఆమె మారింది-16

– గంటి భానుమతి జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన సుధీర కూడా భయంగానే చూసింది. ఎలాంటి వార్త

Read more

ఆమె మారింది -15

జాగృతి – ఎండివై రామమూర్తి స్మారక నవలల పోటీలో మొదటి బహుమతి పొందిన రచన – గంటి భానుమతి ‘‘ఏమో చూద్దాం. మా దగ్గర వెయింగ్‌ ‌మిషన్‌

Read more
Twitter
Instagram