‘స్నేహ’ కవితా పయోనిధి… దాశరథి

జూలై 22 దాశరథి జయంతి దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు… ఆ పేరు విన్నవెంటనే స్ఫురించే వాక్యం జన్మభూమి కీర్తిని ఎలుగెత్తిన ‘నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ’. నిజాం

Read more

అడుగంటిన ఆశయాలకు మాటలు నేర్పాడు

ఆచార్య ఆత్రేయ సినీకవిగా సుప్రసిద్ధులు. ఆయన కేవలం వెండితెర కవి కాదు. ‘మనసుకవి’గా, ప్రేక్షకుల గుండె తెరకవిగా సుస్థిర స్థానాన్ని పొందిన ‘సుకవి’. సినీ కవి కంటే

Read more

స్వేచ్ఛా ప్రవృత్తిని కవిత్వీకరించిన ‘మనిషి నా భాష’

‘మనిషి నా భాష’ కవితాసంపుటి కర్త కిల్లాడ సత్యనారాయణ. వృత్తిరీత్యా బాధ్యత గల పెద్ద ‘పీఎస్‌హౌస్‌’ ఆఫీసర్‌. ‌ప్రవృత్తి సామాజిక సమస్యల కవిత్వీకరణ. ఈ సంపుటిలో కవితా

Read more