అయోధ్య చరిత్ర మీద విహంగ వీక్షణం

నవంబర్‌ 9, 2019- ‌రామభక్తులకు, నిజానికి హిందువులకు ఆ తేదీ పవిత్రమైనదనవచ్చు. అయోధ్యలోని రామ జన్మభూమి శ్రీరామునిదే, అంటే హిందువులదే అంటూ భారత అత్యున్నత న్యాయ స్థానం

Read more

సామాజిక న్యాయదీపిక

స్వాతంత్య్ర పోరాటం ఏ జాతికైనా ప్రాతఃస్మర ణీయమే. అది ఆ జాతిని కలిపి ఉంచుతుంది. భవిష్యత్తులోకి నడిచేందుకు చోదకశక్తిగా ఉండగలుగు తుంది. కానీ, ఎంత గొప్ప స్వాతంత్య్ర

Read more

‘‌సాక్షి’ కలం సౌరభాలు

ఇరవయ్యవ శతాబ్దం తొలి దశకం నుంచి తెలుగులో వెలువడిన సాహిత్యం కొత్త వేకువలను దర్శింప చేసింది. యథాతథస్థితిని పూర్తిగా ద్వేషించిన అక్షరాలవి. ఆధునిక ప్రపంచం అవతరిస్తున్న కాలంలో,

Read more

నాగేటి చాళ్లలో అక్షరాల నర్తనం

మేడి పట్టి పొలం దున్నుతున్న సేద్యగాడు భారతదేశానికి ప్రతీక. భారత్‌ ఇప్పటికీ వ్యవసాయిక దేశమే. కానీ కర్షకుడు మాత్రం ఎవరికీ పట్టనివాడిగానే మిగిలిపోతున్నాడు. మరీ ముఖ్యంగా ప్రపంచీకరణ,

Read more
Twitter
Instagram