Archive For The “కదంబం” Category

పరోపదేశ పాండిత్యం

By |

పరోపదేశ పాండిత్యం

పరోపదేశ పాండిత్యం కన్నా సుకరమైనదీ, సులభమైనదీ మరొకటి వేరే ఉండదని సంస్కృతంలో ఒక సూక్తి ఉంది. ఇతరులలో ఆవగింజంత దోషం ఉన్నా దానిని పెద్దచేసి అంగలార్చటం రాజకీయ నీతి అనిపించుకుంటుంది. కాని మారేడు కాయ ప్రమాణంలో ఉన్న తన దోషం తనకు కనపడదు. అని కూడా ఒక సుభాషితం చెపుతున్నది. భారత ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ పడిన గోపాలకృష్ణ గాంధీ ధోరణి లేదా వైఖరి ఇట్లానే ఉంది ఇప్పుడు. ఉపరాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోవలసిన వారు పార్లమెంటు ఉభయ సభల…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస బోధలు

By |

శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస బోధలు

ఈ క్రింది అనుభూతులలో అంటే మానసిక సాధ్య స్థితిగతులలో ఒకదానిని అనుభవానికి తెచ్చుకుంటే అంటే సాధించగలిగితే ఆ వ్యక్తి సిద్ధుడనిపించు కుంటాడు. ఆ మూడు స్థితులివి. 1. ఈ విశ్వమంతా నేనే 2. ఈ జగత్తు అంతా నీవే 3. నీవు యజమానుడివి, నేను నీ సేవకుణ్ణి. భగవద్భావం ఈ మూడు స్థితిగతులలో దేనిలోనైనా పర్యవసించాలి. భగవదనుగ్రహం కోసం నీవు నీ దేహాన్ని, నీ సంపదను, నీ మనస్సును సర్వసమర్పణం చేయాల్సిన పని లేదు. బలిపెట్టవలసిన అక్కర…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస బోధలు

By |

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస బోధలు

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస బోధలు సూటిగా హృదయంలో నాటుకుంటాయి. సులభంగా అర్థమవుతాయి. సుందరంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ఆయన బోధల్లో గంభీరమైన పరిభాష ఏమీ ఉండదు. లోతైన తత్త్వచింతన, ఎత్తైన వేదాంత ధోరణి ఆటంకం కావు. అడ్డురావు. ఆ మహానుభావుడంటాడు. ‘నిప్పు మీద తడి కర్రను వేస్తే ఆ తడి కాసేపటికి ఇగిరిపోతుంది. ఆ తర్వాత కాసేపటికైనా ఆ కర్ర అంటుకొని కాలటం మొదలవుతుంది. అట్లానే పుణ్యాత్ముల సహవాసంవల్ల లౌకికులైన స్త్రీ పురుషుల హృదయాల నుంచి కామక్రోధ లోభాలనే తడిభాగం ముందు…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

ఎవరు ఎక్కువ దేశభక్తులు ?

By |

ఎవరు ఎక్కువ దేశభక్తులు ?

అఖిల భారత కాంగ్రెసు సంస్థ తానే భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం తెచ్చాననీ, అది కూడా సత్యాహింసలతో తీసుకుని వచ్చానని దబ్బర మాటలు ఘోషిస్తుంది ఆ ఊసు వచ్చినప్పుడల్లా. కాని కాంగ్రెసు సంస్థ మనకు స్వాతంత్య్రం రాకముందే భ్రష్టు పట్టింది. కుట్రలు, కుహకాలు, అధికారం కోసం కుమ్ములాటలు, ద్రోహచింతనలు, కపటం, మోసం ఈ మహా సంస్థలో కూడా అప్పుడే దర్శనమిచ్చాయి. ఈ దేశానికి ఇది అభిశాపం. తరచూ వార్తలలో నేతాజీ సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ను గూర్చి పత్రికల వారు తలచుకుంటున్నారు. ఆయన…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

రాజ్యలక్ష్మమ్మ కందుకూరి

By |

రాజ్యలక్ష్మమ్మ కందుకూరి

”నేను చేసిన సమస్త ప్రయత్నములలో ఛాయవలె నాతోడ నుండి, నన్ను ప్రోత్సాహపరుస్తూ, ధర్మ మార్గానుసరణము నందు నా తోడ గూడ సకల కష్టములను సంతోష పూర్వకముగా సహించుచు, సత్యమైన సహధర్మ చారిణియయి, తల్లి బిడ్డకు వలె అవ్యాజాను రాగముతోడ సహస్ర హస్తములతో సదా నాకు సంరక్షణము చేయుచు, ఏబది సంవత్సరముల కాలము నా ప్రాణమునకు ప్రాణమయి యుండిన నా యర్థాంగ లక్ష్మీయైన రాజ్యలక్ష్మికి, దీనినే నంకితము చేయుచున్నాడను” అని స్వీయ చరిత్రను ఇల్లాలికి అంకితం చేస్తు రాశారు…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

విశ్వనాథ అసంకలిత రచనలు

By |

విశ్వనాథ అసంకలిత రచనలు

ఇది ఎనభై రెండేళ్ళ కింద విశ్వనాథ చేసిన రచన. అప్పుడాయనకు 40 ఏళ్ళ వయస్సు. ఆ వయసున ఆయన చాలా బాధలు పడ్డాడు. ఆర్థికంగా, హార్ధికంగా ఆయన అనేక దుర్భర స్థితిగతులను ఎదుర్కొన్నాడు. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగుశాఖ ‘విమర్శిని’ అనే పత్రిక కొంతకాలం కింద ప్రకటించింది. అందులో విశ్వనాథ స్వీయ చరిత్ర కొంత భాగం ఉంది. అది చదివితే ఆయన ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో, వేదన అనుభవించారో తెలుస్తుంది. 1935మే నెలలో ‘రామబాణమ్‌’ అనే పత్రికలో ఈ…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

విశ్వనాథ అసంకలిత రచనలు

By |

విశ్వనాథ అసంకలిత రచనలు

ఇవి 80 సంవత్సరాల కిందట ‘రామబాణం’ అనే పత్రికలో విశ్వనాథ వారు రాసినవి. ఇవి ముక్తక స్వభావం కలవి. విశ్వనాథ వారి సర్వరచనా సంపుటాలలో ఇవి చేరాయో లేదో అనుమానం. ఈ ముక్తకాల కాయన తూనీగలని పేరు పెట్టాడు. అప్పుడాయన వయస్సు 40 ఏళ్ళు. అనర్హత లోకమున దొంగ వేసాలలో నిముసము లోన దలమార్చు మోసాలలో సమర్థ తా నిరూఢికి నేనింత తగను తగను ఒకని దరిజేరి ఓ సామి! ఉర్వి నొలయు నచ్చ వెన్నెల నీ…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

విశ్వనాథ అసంకల్పిత రచనలు

By |

విశ్వనాథ అసంకల్పిత రచనలు

ఇప్పటికి ఎనభై ఏళ్ళ కిందట గుడివాడ నుంచి కొన్ని నెలలో, సంవత్సరాలో వెలువడిన ‘రామబాణం’ అనే పత్రికకు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ‘ముక్తకాలు’ అంటే విడివిడి పద్యాలు లోకరీతిని గూర్చి, కవి అనుభవాలను గూర్చి రాశారు. వీటికాయన ‘తూనీగలు’ అని పేరు పెట్టారు. వర్షాగమన మనోజ్ఞ వాతావరణంలో, సాంధ్య దృశ్యాలలోనూ, మస వేళల్లోనూ తుమ్మెదలను స్ఫురింపచేసే ఈ సుకుమారపు రెక్కల పురుగులు ఎగురుతూ వేటినో వెతుక్కుంటాయి. వీటికి తూనీగలని ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు. తూగుతూ…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

భోగరాజు ప్రతిభా మూర్తిమత్వం

By |

భోగరాజు ప్రతిభా మూర్తిమత్వం

డాక్టర్‌ భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్యది స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలో తెలుగునాట ప్రభవించిన నాయకులలో అఖిల భారత స్థాయిన పరిగణించిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం. ఆయన మేధాపటిమ, దూరదృష్టి, సంస్థా నిర్వహణ దక్షత, నిష్కలంక దేశభక్తి, చారిత్రక విజ్ఞత నిరూపమానమని చెప్పాలి. దేశహిత భవిష్యత్తు కోసం ఆయన సమగ్రమైన, పటిష్ఠమైన ఆర్థిక రాజకీయ నైతిక దార్శనిక తాత్త్విక దృక్పథం. కృతఘ్నత జాతి ఇప్పుడాయన దార్శనిక దృక్పథాన్ని అధ్యయనం చేయటానికి ముందుకు రాకపోయినా అఖిల భారతదేశాన్ని తన స్వగృహంగా ఆయన జీవించిన కాలమంతా స్వప్నించాడు….

పూర్తిగా చదవండి

Read more »

సత్య యుగ ద్రష్ట బ్రహ్మబాబా

By |

సత్య యుగ ద్రష్ట బ్రహ్మబాబా

ప్రతి కల్పంలోనూ బ్రహ్మ సృష్టి నాలుగు యుగాలుగా రూపొంది ఒకదాని వెనుక ఒకటి చక్రభ్రమణంగా సాగుతూ ఉంటుందని భారతీయుల విశ్వాసం. మొదటి యుగం కృతయుగం. దీనినే సత్యయుగం అంటారు. ఈ యుగంలో ధర్మం నాలుగు పాదాలా నెలకొని ఉంటుంది. ఎటువంటి అశాంతులు, అలజడులు, అన్యాయాలు, ఆందోళనలు ఉండవు. మనుషులంతా ఆనందంగా జీవిస్తారు. ధనానికి కొదువ ఉండదు. ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి భంగమూ ఉండదు. జీవితావసరాలు, సంతోష సౌఖ్యాలు అందరూ పొందుతారు. ఈర్ష్యా, అసూయ, క్రోదం, వంచన, మోసం ఒకర్నొకరు…

పూర్తిగా చదవండి

Read more »