Archive For The “ధారావాహిక” Category

సిద్ధార్థ-7

By |

సిద్ధార్థ-7

2. ప్రజలలో సిద్ధార్థుడు కామస్వామిని చూడడానికి వెళ్ళాడు. ఆ ఇల్లు ఒక పెద్దమహలు. నౌకరులు అతనిని తివాసీలమీద నడిపించుకుంటూ లోపలికి తీసుకవెళ్ళారు. యజమాని కోసం నిరీక్షిస్తూ గదిలో కూర్చున్నాడు. కామస్వామి వచ్చాడు. ఇద్దరు స్నేహసూచకంగా వందనాలు తెలుపుకున్నారు. ”నీవు బ్రాహ్మణుడవనీ, పండితుడవనీ, ఉద్యోగం కోసం తిరుగుతున్నావని విన్నాను. అయితే జరగక ఉద్యోగంలో చేరదలచా వన్న మాట” అన్నాడు షాహుకారు. ”నాకు జరగకపోవడమనేది ఏనాడూ లేదు. నేను చాలా కాలం శ్రమణులతో కలిసి ఉన్నాను. అక్కడ నుంచే వచ్చాను.”…

Read more »

సిద్ధార్థ-6

By |

సిద్ధార్థ-6

కమల ఆ మాటలకు విరగబడి నవ్వుతూ అన్నది – నా అనుభవంలో ఇంతవరకు ఒక శ్రమణుడు నా వద్ద శుశ్రూష చేస్తానంటూ రాలేదు. జడలు పెంచుకొని, కావిగుడ్డలు కట్టుకునే శ్రమణులు నా వద్దకు ఎన్నడూ రారు. పెక్కుమంది యువకులు – బ్రాహ్మణ యువకులు కూడా – నా వద్దకు వస్తారు. కాని వారు అందమైన దుస్తులతో, సుగంధాలు విరజిమ్ముతూ సంచులలో ద్రవ్యాన్ని నింపుకొని నా వద్దకు వస్తారు.” ”కమలా ! నీ వద్ద శుశ్రూషను ఇదివరకే ప్రారంభించాను….

Read more »

సిద్ధార్థ -5

By |

సిద్ధార్థ -5

రెండవ భాగం 1.కమల సిద్ధార్థునికి ప్రపంచమంతా మారురూపం పొందింది. అతడు ప్రపంచానికి అంత వశమై పోయినాడు. అడుగుతీసి అడుగు పెడితే అతనికి ఒక క్రొత్త సొగసు గోచరిస్తున్నది. సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, ఆకాశాన నక్షత్రాలు, చిన్ని పడవలాగా తేలిపోతున్న నెలవంక, మబ్బులు, అడవిలో తీగెలు, పొదలు, పూలు, సెలయేరు, ఉదయాన చెట్ల ఆకులపై తళతళలాడే మంచు చుక్కలు, దూరాని కగుపించే కొండలు, పక్షుల కలకలారావాలు, తుమ్మెదల రొదలు, చేలమీదుగా మెల్లగా విచే గాలులు, ఇంకా వేర్వేరు రంగులతో వేర్వేరు…

Read more »

సిద్ధార్థ -4

By |

సిద్ధార్థ -4

4. మెలకువ జేతవనం నుంచి సిద్ధార్థుడు బయలుదేరాడు. తన పూర్వజీవితాన్ని ఆ వనంలో వదిలిపెట్టి వెళ్లుతూ ఉన్నట్టుగా తోచింది అతనికి. అతని తలలో అదే ఆలోచన సుళ్లుతిరుగుతూ ఉన్నది. ఆ భావం అతని మనస్సును పూర్తిగా ఆవేశించింది. తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నాడు. అసలు కారణాలు గోచరించేటంత వరకు ఆలోచించాడు. ఆలోచనకు ఫలితం అసలు కారణాలను గ్రహించడమేనని అతనికి తోచింది. ఆలోచన ద్వారా భావాలు తెలివిగా రూపొందుతవి. ఆ భావాలు నశించకుండా స్థిరరూపం దాల్చి, పరిపక్వం కావడానికి ప్రారంభిస్తవి. అతడు…

Read more »

సిద్ధార్థ -3

By |

సిద్ధార్థ -3

సావధీనగరంలో బుద్ధభగవానుని పేరు ప్రతి పసిబిడ్డకూ తెలుసును. గౌతమ శిష్యుల భిక్షాపాత్రలను నింపడానికి ప్రతిగృహిణి నిరీక్షిస్తూ ఉండేది. అనాథపిండికుడు అనే ధనికవణిజుడు జేతవనం అనే తన ఆరామాన్ని బుద్ధుడు శిష్యసమేతంగా ఉండడానికి ఏర్పాటుచేశాడు. ఆ వనం నగరానికి సమీపంలో ఉన్నది. మన యువసన్యాసులు గౌతముని వెదుక్కుంటూ ఆ నగరానికి వచ్చారు. భిక్షాపాత్రలు పట్టుకొని ఒక ఇంటి ముందు నిల్చున్నారు. ఆ ఇల్లాలు వారికి ఆదరంతో అన్నం పెట్టింది. ఆమెను సిద్ధార్థుడు ఇలా అడిగాడు: ”అమ్మా! బుద్ధభగవానుడు ఎక్కడ…

Read more »

సిద్ధార్థ-2

By |

సిద్ధార్థ-2

2. శ్రమణులతో సాధన ఆనాడు సాయంత్రానికి వారు శ్రమణులను కలుసుకున్నారు. తమతో చేర్చుకొమ్మని వారిని ప్రార్థించారు. అందుకు శ్రమణులు అంగీకరించారు. సిద్ధార్థుడు ఒక పేదబ్రాహ్మణునికి తన వస్త్రాలను దానం చేశాడు. తన కొల్లాయిని, కావిరంగు పైపంచను మాత్రం దగ్గర ఉంచుకున్నాడు. ఒంటిపూట భోజనం ప్రారంభించాడు. సొంతంగా అన్నం వండుకోడు. ముందు ఒక పక్షము, తరువాత ఒక మాసము ఉపవాసం చేశాడు. దేహంలో కండలు కరిగిపోయినవి. గడ్డం పెరిగింది. గోళ్లు పెరిగినవి. అతని విస్ఫార నేత్రాలలో ఏవో విచిత్ర…

Read more »

సిద్ధార్థ – 1

By |

సిద్ధార్థ – 1

1. బ్రాహ్మణ కుమారులు బ్రాహ్మణ కుమారులు సిద్ధార్థుడు గోవిందుడు కూడా పెరుగుతున్నారు. ఇంటిపట్టున, ఏటివొడ్డున, అడవులలో, అశ్వద్ధవృక్షం కింద ఎక్కడవున్నా ఇద్దరు మైత్రితో కలసి మెలసి తిరిగేవారు. నదీస్నానాల వల్లనూ, అనుష్ఠానాలవల్లనూ, అగ్ని¬త్రాది కర్మల వల్లనూ సిద్ధార్థుని సుకుమార శరీరం కొంచెం నల్లపడింది. ఇంటిలో తల్లి పాటలు పాడుతూ ఉండేది. తండ్రి పండితులతో తర్కవాదాలు జరుపుతూ ఉండేవాడు. మామిడితోటలో ఆడుకొంటూ ఉన్న సిద్ధార్థుని కళ్లముందు నీడలు మసలుతూ ఉండేవి. సిద్ధార్థుడు పండిత గోష్ఠులలో పాల్గొన్నాడు. గోవిందునితో వాద…

Read more »

కాలాతీతం

By |

కాలాతీతం

‘శ్రీకృష్ణ జయంతి రెండునే వచ్చేసిందేవిఁటే అమ్మాయీ! ఇంకా నయం.. కాలెండర్‌ చూసు కున్నావట సరిపోయింది. శ్రావణ బహుళ షష్ఠి లగాయితు భాద్రపదమంతా అన్నీ పర్వదినాలే..’ ఉదయ కాలపు పూజా కార్యక్రమాలు సంతృప్తిగా ముగించుకొని- తడి, పొడి, మడి బట్టలు మార్చుకుని స్థిమిత పడ్డాక జగదీశ్వరమ్మ గారు నింపాదిగా కళ్లద్దాలు తగిలించుకుని – హాల్లో పెద్ద సింహాసనం లాంటి పాతకాలపు టేకు కుర్చీలో సుఖాసీనురాలై వెంకట్రామా అండ్‌ కో వారి తెలుగు కాలెండర్‌ తిరగేస్తోంది. ఏ పండగైనా సరే…

Read more »

జీవనస్రవంతి-39

By |

జీవనస్రవంతి-39

: జరిగిన కథ : మల్లెవాడ వెళ్లిన జీవన్‌కి జాహ్నవి గురించి కరణం గారు చెపుతూ ‘జాహ్నవిని చదువుకని సుధీర్‌ వద్దకు పంపితే వాడు దానిని లొంగదీసుకున్నాడని, జాహ్నవి ఆత్మహత్య చేసుకుందని, హాస్పిటల్‌లో ఉందని చెప్పి బాధపడ్డారు కరణంగారు. జాహ్నవిని కోడలిగా చేసుకోడానికి సుధీర్‌ నాన్న సుబ్బ రామయ్య ఒప్పుకున్నాడని, కాని పిల్లలు రావటానికి వీల్లేదన్నాడని చెప్పారు. సుధీర్‌తో మాట్లాడటానికి జీవన్‌ వెళ్లాడు. ‘జాహ్నవికి అప్పుడు నేనే సహాయం చేద్దామనుకున్నాను. కానీ ఇప్పుడిలా జరిగింది, మీరు కాస్త…

Read more »

జీవనస్రవంతి -38

By |

జీవనస్రవంతి -38

: జరిగిన కథ : మల్లెవాడ వెళ్లే ముందు జీవన్‌ స్రవంతితో వితంతువు, ఇద్దరు పిల్లలున్న జాహ్నవిని పెళ్లి చేసుకుని, ఆమెకు కొత్త జీవితం ప్రసాదిద్దాం అని మూడేళ్ల క్రితమే అనుకున్నానని చెప్పాడు. అందుకు స్రవంతి ఎంతో బాధపడింది. మౌనంగా రోధించింది. జీవన్‌ ఆమెను ధైర్యంగా ఉండమని, జాహ్నవి వైపు నుండి ఆలోచించమని చెప్పాడు. అన్నీ ఆలోచించిన స్రవంతి కూడా జీవన్‌ నిర్ణయాన్ని కాదనలేకపోయింది. ‘ఆల్‌ ది బెస్ట్‌’ అంది. మల్లెవాడ వెళ్లిన జీవన్‌ని కరణంగారు ఆహ్వానించారు….

Read more »