జమ్మూ కశ్మీర్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలి !