భగవద్గీతలోని మేనేజ్‌మెంట్‌ కోణాన్ని ఆవిష్కరించిన ‘కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌’